Raport.

MONEY MAKERS TFI SA (18/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. informuje, iż na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołano począwszy od dnia 14 czerwca 2018 r. dotychczasowych członków Zarządu w skład Zarządu na kolejną, wspólną, czteroletnią kadencję. W związku z powyższym w składzie Zarządu kolejnej kadencji znajdzie się Michał Szymański - Prezes Zarządu oraz Andrzej Płachta - Wiceprezes Zarządu.
Życiorysy obu członków Zarządu zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki.
Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Money Makers TFI SA
ISIN:PLMNMRS00015
NIP:1080008799
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4638888
www:www.moneymakers.pl
Komentarze o spółce Money Makers
2020-02-24 08-02-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649