Raport.

MOJ SA (2/2018) Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji trzy zamówienia wystawione przez GK FASING S.A. na kwotę1 724 tys. zł przedmiotem których są odkuwkiogniwa, zgrzebła i zamka. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 10.11.2017 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 26/2017 do dnia dzisiejszego włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 922 tys. zł.Przedmitem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa o wartości 987 tys. zł otrzymane 12.01.2018 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MOJ SA
ISIN:PLMOJ0000015
NIP:634-21-39-773
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Tokarska 6 40-859 Katowice
Telefon:+48 32 6040900
www:www.moj.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOJ
2020-04-02 06-04-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649