Raport.

MNI SA (13/2018) Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 02 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd MNI S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 02 sierpnia 2018 roku reprezentowanych było 13.040.960 (trzynaście milionów czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Emitenta, stanowiących 13,87% kapitału zakładowego spółki MNI S.A.
Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów
Com. Investment sp. z o.o. / 13.000.960 / 13.000.960 / 99,69 % / 13,76%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MNI SA
ISIN:PLSZPTL00010
NIP:722-00-03-300
EKD: 64.20 działalność telekomunikacyjna
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 22 5833744
www:www.mni.pl
Komentarze o spółce MNI
2018-06-29 14:11:42
adamp26
Jak przy każdej " przesiadce " miał odprawę -
to mu się trochę nazbierało . Generalnie - grabarz spółek , to zły znak dla MNI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor