Raport.

MM CONFERENCES SA (15/2017) Korekta raportu nr 14/2017

W nawiązaniu do pisma GPW/DOK/W/285/2017 z dnia 12 października 2017 r. Zarząd MM Conferences S.A. dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 14/2017, w następujący sposób:
Treść raportu 14/2017 przed korektą:
„Zarząd MM Conferences S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 09.10.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy doręczył Spółce MM Conferences S.A. odpis pozwu wniesiony przez Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, o uchylenie w całości uchwały Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.”
Treść raportu 14/2017 po korekcie:
„Zarząd MM Conferences S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, iż w dniu 09.10.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy doręczył Spółce MM Conferences S.A. odpis pozwu wniesiony przez Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, o uchylenie w całości uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu Spółki za rok obrotowy 2016.”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MM Conferences SA
ISIN:PLMMCNF00014
NIP:9522040486
EKD: 83.20 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Adres: ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Telefon:+48 22 3792900
www:www.mmcpolska.pl
Komentarze o spółce MM CONFERENCES
2019-12-15 23-12-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649