Raport.

MLP GROUP SA (11/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (dalej: Giełda) uchwały nr 827/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.
Jednocześnie Spółka informuje o podjęciu przez BondSpot S.A. (dalej: BondSpot) uchwały nr 166/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd BondSpot postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.
W/w uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
Podstawa prawna:
art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MLP Group SA
ISIN:PLMLPGR00017
NIP:5341012136
EKD: 70.32 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
Adres: ul. 3 Maja 3 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 7383010
www:www.mlp.pl
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MLP GROUP
2021-09-21 07-09-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor