Raport.

MIRBUD SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie") w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2019 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2019 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 r. - 30 maja 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - 26 listopada 2019 r.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia MIRBUD S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2019 roku.
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 25 kwietnia 2019 r.
III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - 27 sierpnia 2019 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mirbud SA
ISIN:PLMRBUD00015
NIP:8361702207
EKD: 41.20 usługi budowlano-montażowe
Adres: ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice
Telefon:+48 46 8339828
www:www.mirbud.com.pl
gpwlink:mirbud.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-27Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-25Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-27Raport półroczny
Komentarze o spółce MIRBUD
2018-01-26 13:26:38
Spc
A kurs w dupie
2018-03-26 09:09:50
Real
A może by dać info w sprawie hipoteki dla Jastrzębiej Góry ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649