Raport.

MIRBUD SA (39/2017) Podpisanie umowy na budowę hali przemysłowej ze Spinko Moto Sp. z o.o.

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 17 października 2017r. Emitent podpisał Umowę (dalej: "Umowa") z Inwestorem: Spinko Moto Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 64-100, przy ul. Okrężnej 20.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali przemysłowej z zapleczem biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wartość Umowy: 29.247.300 zł netto
Termin Zakończenia Przedmiotu Umowy - 30 lipca 2018 r.
Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mirbud SA
ISIN:PLMRBUD00015
NIP:8361702207
EKD: 41.20 usługi budowlano-montażowe
Adres: ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice
Telefon:+48 46 8339828
www:www.mirbud.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-27Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-27Raport półroczny
Komentarze o spółce MIRBUD
2018-01-26 13:26:38
Spc
A kurs w dupie
2018-03-26 09:09:50
Real
A może by dać info w sprawie hipoteki dla Jastrzębiej Góry ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649