Raport.

MIRACULUM SA (63/2018) Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 03 sierpnia Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższej decyzji zmianie ulega termin przyjmowania ww. zapisów, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2018 oraz Komunikatem aktualizującym Nr 2 z dnia 23 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego, tj. termin 20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku na 20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku.
W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:
20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca
20 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2;
20 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2021-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2021-09-24 23-09-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor