Raport.

MIRACULUM SA (62/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
Raport półroczny za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 28 września 2018 roku.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 31 sierpnia 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2021-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2021-06-18 17-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor