Raport.

MIRACULUM SA (61/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 31.07.2018r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji /transakcjach *, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia
  MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Anna Ścibisz
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Człon ek Rady Nadzorczej emitenta –
  Miraculum S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
  prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Miraculum S.A.
  b) LEI 259400GOLYS08809EP71
  4
  Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i)
  każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty;
  oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a)
  Opis instrumentu finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje na okaziciela zdematerializowane
  Kod ISIN PLKLSTN00017
  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  1,52PLN

  10.000

  d)
  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - Cena
  10 .000
  1,52 PLN
  e) Data transakcji 31 .07 .201 8
  f) Miejsce transakcji GPW

  *niepotrzebne skreślić  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2021-11-12Raport za III kwartał
2021-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2021-08-04 22-08-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor