Raport.

MIRACULUM SA (61/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 31.07.2018r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    Powiadomienie o transakcji /transakcjach *, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia
    MAR

    1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
    a) Nazwa/Nazwisko Anna Ścibisz
    2 Powód powiadomienia
    a) Stanowisko/status Człon ek Rady Nadzorczej emitenta –
    Miraculum S.A.
    b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
    3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
    prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
    a) Nazwa Miraculum S.A.
    b) LEI 259400GOLYS08809EP71
    4
    Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i)
    każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty;
    oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
    a)
    Opis instrumentu finansowego, rodzaj
    instrumentu
    Kod identyfikacyjny
    Akcje na okaziciela zdematerializowane
    Kod ISIN PLKLSTN00017
    b) Rodzaj transakcji Kupno
    c) Cena i wolumen
    Cena Wolumen
    1,52PLN

    10.000

    d)
    Informacje zbiorcze
    - Łączny wolumen
    - Cena
    10 .000
    1,52 PLN
    e) Data transakcji 31 .07 .201 8
    f) Miejsce transakcji GPW

    *niepotrzebne skreślić    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2020-05-25 11-05-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649