Raport.

MIRACULUM SA (25/2018) Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 07 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu, ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS, zastawu rejestrowego numer 2519215.
Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych z dnia 16 listopada 2016 roku na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii AG. Spółka informowała o emisji obligacji serii AG w raporcie bieżącym Nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 roku oraz ich przydziale w raporcie bieżącym Nr 47/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, natomiast o wpisie ww. zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 19/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku.
Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.
Wykreślenie ww. zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z wcześniejszym całkowitym wykupem obligacji serii AG, która nastąpiła w dniu 21 grudnia 2017 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2020-04-24Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2020-04-04 05-04-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649