Raport.

MIRACULUM SA (24/2018) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 05 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego numer 2531454 na prawie ochronnym do znaku towarowego "Gracja".
Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamola, Akcjonariusza Spółki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 21 lutego 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 25/2017 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w dniu 17 stycznia 2017 roku z późn. zm, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 12/2017. O wpisie zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 40/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.
Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.
Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą udzielonej Spółce pożyczki. Spłata została dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności Pana Marka Kamoli do Spółki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce oraz wierzytelności Spółki względem Pana Marka Kamoli z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela Serii W na podstawie Umów w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności z dnia 18 lipca 2017 roku oraz z dnia 02 sierpnia 2017 roku, o których Spółka informowała raportami Nr 60/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz Nr 64/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2020-06-02 09-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649