Raport.

MIRACULUM SA (23/2018) Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020; Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 49/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, w którym Spółka poinformowała o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 05 marca 2018 roku, pismem z dnia 27 lutego 2018 roku została poinformowana przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o decyzji PARP o odstąpieniu od podpisania ze Spółką umowy o dofinansowanie ww. projektu. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma, pomimo, że zgłoszony przez Spółkę projekt został oceniony pozytywnie oraz zakwalifikowany do dofinansowania, w wyniku weryfikacji formalno-prawnej przedstawionych przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dokonano weryfikacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Spółki w wyniku czego stwierdzono, że spełnia ono definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Wobec powyższego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Powyższa decyzja jest ostateczna, Spółka nie będzie składać skargi do Sądu Administracyjnego.
Spółka informuje, że podejmie niezbędne działania celem spełnienia wszelkich warunków niezbędnych do uzyskania dofinansowania w przyszłości celem wzięcia udziału w kolejnej edycji ww. programu - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, do którego nabór rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2020-04-24Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2020-04-05 16-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649