Raport.

MINOX SA (19/2017) Zawarcie umowy o współpracy handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż Emitent zawarł
z kontrahentem - My Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kupujący"), umowę o współpracy handlowej (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest zakup przez Kupującego materiałów budowlanych znajdujących się w ofercie Emitenta, w związku z realizowaną przez Kupującego inwestycją na ul. Pochyłej w Warszawie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 7.000.000 zł.
Na podstawie zawartej Umowy, Strony określiły warunki wzajemnej współpracy, w tym m.in. sposób składania zamówień, odbiór towaru oraz warunki płatności.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Zawarta Umowa sprzedaży nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Maliszewski - Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Minox SA
ISIN:PLMINOX00010
NIP:524-18-40-738
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia szanitarnego
Adres: ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa
Telefon:+48 22 6144355
www:www.minox.com.pl
Komentarze o spółce MINOX
2019-04-20 02-04-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649