Raport.

MILKPOL SA (2/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku:
1) Aleksandra Świerczyńska - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 2.679.963, co stanowiło 50,73% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r. i stanowi 22,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2) Magdalena Gałwa - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniosła 2.603.307, co stanowiło 49,27% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r. i stanowi 21,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku reprezentowanych było łącznie 5.283.270 akcji z ogólnej ich liczby 11.853.500 sztuk, dających łącznie 5.283.270 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 11.853.500.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Milkpol SA
ISIN:PLMLKPL00012
NIP:771-01-06-183
EKD: 10.51 przetwórstwo mleka i wyrób serów
Adres: ul. Główna 162 97-318 Czarnocin
Telefon:+48 44 6165182
www:www.milkpol.pl
Komentarze o spółce MILKPOL
2020-08-14 07-08-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649