Raport.

MIDVEN SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Emitenta Midven S.A niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 listopada 2018 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pro-jekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez peł-nomocnika.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Midven SA
ISIN:PLMIDVN00017
NIP:9522105435
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Izbicka 28A 04-838 Warszawa
Telefon:+48 22 6158218
www:www.midven.pl
Komentarze o spółce MIDVEN
2019-03-25 20-03-34
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649