Raport.

MEX POLSKA SA (20/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31.07. 2018 r. podjął decyzję o korekcie prognozy finansowej, szacowanych wyników finansowych na rok 2018 i odwołaniu prognozy wyników finansowych na rok 2019, zawartej w opublikowanej "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019"wraz z jej kolejnymi uaktualnieniami o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 4/2015 z dnia 11 marca 2015 roku, 28/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku, 30/2016 z dnia 5 września 2016 roku, 32/2016 z dnia 14 grudnia 2016, 2/2017 z dnia 8 marca 2017 oraz 14/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Decyzje o korekcie prognozy na 2018 r. spowodowana została czynnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na osiągnięcie poprzednio prognozowanych wyników Grupy na koniec 2018 r. Są to: niejednoznaczne przepisy prawa podatkowego i ich niejednolita interpretacja - w skutek których spółka będzie zmuszona do pomniejszenia wyniku finansowego roku 2018 o 171 000 zł (należność główna), powiększona o odsetki( o czym informowała w rb. nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r i nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r.), niestabilna sytuacja na rynku pracy - trudności w pozyskania wystarczającej ilości wykwalifikowanych pracowników, presja na płace wywierana przez zatrudnianych i zatrudnionych pracowników, presja dostawców na wzrost cen surowców i towarów, szybko zmieniające się trendy konsumenckie.
Wg. zweryfikowanych założeń zarząd szacuje, że w roku 2018:
Przychody Grupy wyniosą : 67 440 tys. zł
Zysk netto Grupy wyniesie: 4 640 tys. zł
W ocenie zarządu Emitenta obecna, niestabilna sytuacja rynkowa na którym działa Emitent, powoduje, że prognozowanie wyników z dużym wyprzedzeniem obarczone jest wysokim ryzykiem popełnienia błędu, co skłoniła zarząd Spółki do decyzji o odwołaniu opublikowanych prognoz finansowych na rok 2019. Zarząd postanowił, że będzie komunikował inwestorom o swoich planach finansowych z tym, że zamieszone w tych dokumentach założenia i wyniki dotyczące przyszłości nie będą stanowiły prognoz finansowych.
Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 30 lipca 2018 r. o g. 16.30 na podstawie art.17 ust. 4 MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mex Polska SA
ISIN:PLMEXPL00010
NIP:7251967625
EKD: 55 hotele i restauracje
Adres: ul. Moniuszki 4a 90-111 Łódź
Telefon:+48 42 6346730
www:www.mexpolska.pl
Kalendarium raportów
2021-05-27Raport za I kwartał
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-04-23Raport roczny
2021-04-29Raport roczny
Komentarze o spółce MEX POLSKA
2021-04-16 22-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor