Raport.

MERLIN GROUP SA (47/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

W nawiązaniu do raportu EBI nr 38/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku („Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji Emitenta”) oraz decyzji GPW o skreśleniu z listy Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst spółki EBC Solicitors S.A., Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że rozwiązaniu uległa umowa o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji serii A, C oraz E Spółki zawarta z EBC Solicitors S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Merlin Group SA
ISIN:PLADMSV00013
NIP:107-001-37-12
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Modlińska 310, lok. 312 03-152 Warszawa
Telefon:+48 22 8633582
www:www.admassive.pl
Komentarze o spółce MERLIN GROUP
2019-05-20 18-05-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649