Raport.

MERIT INVEST SA (23/2018) Raport miesięczny za październik 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2018 roku
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.
W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
We październiku 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-10-12 RB 21/2018 Raport miesięczny za wrzesień 2018r
- 2018-10-12 RB 22/2018 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2018 roku
We październiku 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-10-12 RB 16/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2018 r.
- 2018-10-30 RB 17/2018 Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Emitent realizował działania związane z modyfikacja portfela i weryfikacją bieżących inwestycji.
Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
- Raport miesięczny za listopad 2018r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Merit Invest SA
ISIN:PLMRTIN00011
NIP:9482569794
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. 1905 Roku 49 26-600 Radom
Telefon:+48 48 3846810
www:www.meritinvest.pl
Komentarze o spółce MERIT INVEST
2019-05-24 17-05-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649