Raport.

MENNICA POLSKA SA (93/2017) rozliczenie zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A.

Zarząd Mennica Polska S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie złożenia zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A., informuje iż doszło do rozliczenia w dniu 05 grudnia 2017 roku sprzedaży na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. wszystkich należących do Emitenta tj. 63.407.500 sztuk akcji dopuszczonych do publicznego obrotu o kodzie ISIN PLNETIA00014 spółki Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Netia") stanowiących 18,2 % kapitału zakładowego i 18,2 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii oraz uprawniających do 63.407.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, za cenę 5,77 PLN (słownie: pięć złotych 77/100) za jedną akcję Netia tj. za łączną kwotę 365.861.275 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-02Raport półroczny
2019-10-31Raport za III kwartał
2019-08-02Raport półroczny
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2019-06-26 01-06-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649