Raport.

MEGARON SA (7/2018) Wypłata dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że uchwałą nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 2.565.000,00 złotych przeniesioną z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku Spółki:
a) za rok obrotowy 2011 w wysokości - 822.483,29 złotych,
b) za rok obrotowy 2012 w wysokości - 1.742.516,71 złotych,
która to kwota została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia dzisiejszego, według następujących zasad:
a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,95 zł brutto na jedną akcję,
b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 03 września 2018r.,
c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 17 września 2018r.,
d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Megaron SA
ISIN:PLMGRON00016
NIP:8520508938
EKD: 23.52 produkcja wapna i gipsu
Adres: ul. Pyrzycka 3 e, f 70-892 Szczecin
Telefon:+48 91 4664540
www:www.megaron.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-22Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-22Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MEGARON
2020-04-02 02-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649