Raport.

MEGA SONIC SA (1/2019) Odrzucenie wniosku o otwarcie postepowania układowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2018, Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 lutego 2019 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, odrzucił złożony przez Emitenta wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego.
O dalszych działaniach podjętych przez Spółkę, w związku z odrzuceniem ww. wniosku, Zarząd poinformuje w kolejnych raportach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mega Sonic SA
ISIN:PLMGSNC00019
NIP:5260038019
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Kruszyńska 30 B 01-365 Warszawa
Telefon:+48 22 6378715
www:www.megasonic.pl
Komentarze o spółce MEGA SONIC
2019-05-24 17-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649