Raport.

MEGA SONIC SA (25/2018) Zawarcie porozumienia wstrzymującego realizację umowy znaczącej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła porozumienie dotyczące wstrzymania realizacji umowy znaczącej, dotyczącej rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych, o której podpisaniu, Emitent informował raportem bieżącym 02/2016.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego świadczenia, zachowuje do niego pełne prawa i nie będzie z tego tytułu dochodziła jakichkolwiek roszczeń bez względu na ich ewentualną podstawę prawną, w tym roszczeń odszkodowawczych. Ewentualna dalsza realizacja umowy będzie wymagała pisemnej zgody obu Stron.
Powodem wstrzymania realizacji umowy jest brak porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą Emitenta a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju będącym instytucją dofinansowującą realizację projektu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mega Sonic SA
ISIN:PLMGSNC00019
NIP:5260038019
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Kruszyńska 30 B 01-365 Warszawa
Telefon:+48 22 6378715
www:www.megasonic.pl
Komentarze o spółce MEGA SONIC
2019-06-25 08-06-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649