Raport.

MEGA SONIC SA (1/2018) Podpisanie umowy znaczącej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03 stycznia 2018 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 03 stycznia b.r. do 03 maja 2031 roku, a jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym, z którego udzielane będą Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego, na warunkach de minimis oraz na warunkach rynkowych, zabezpieczone standardowo. Wartość umowy to PLN 17.000.000,- a jej zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, jest akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mega Sonic SA
ISIN:PLMGSNC00019
NIP:5260038019
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Kruszyńska 30 B 01-365 Warszawa
Telefon:+48 22 6378715
www:www.megasonic.pl
Komentarze o spółce MEGA SONIC
2019-03-25 20-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649