Raport.

MEGA SONIC SA (40/2017) Niedojście do skutku emisji obligacji serii B6

Zarząd spółki Mega Sonic S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie EBI nr 37/2017 z dnia 21.09.2017 roku o emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B6, na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 października 2017 roku informuje, iż emisja obligacji serii B6 nie doszła do skutku.
Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem minimalnego progu emisji określonego przez Zarząd Emitenta w Warunkach Emisji Obligacji serii B6.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mega Sonic SA
ISIN:PLMGSNC00019
NIP:5260038019
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Kruszyńska 30 B 01-365 Warszawa
Telefon:+48 22 6378715
www:www.megasonic.pl
Komentarze o spółce MEGA SONIC
2019-05-22 18-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649