Raport.

MEDIAN POLSKA SA (6/2018) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 08 sierpnia 2018 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 sierpnia 2018 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:- Tomasz Serafin - 6.845.000głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100%liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 77,21%ogólnej liczby głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Median Polska SA
ISIN:PLMDNPL00013
NIP:6342351875
EKD: 46.76 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Adres: ul. Topolowa 1 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 3182723
www:www.medianpolska.pl
Komentarze o spółce MEDIAN POLSKA
2018-02-22 14:17:11
ja
gówno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor