Raport.

MEDIACAP SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Spółki MEDIACAP S.A.

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1. Raporty kwartalne:
a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku - 23.05.2019 r.
b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku - 21.11.2019 r.
2. Raporty półroczne:
a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2019 roku - 11.09.2019 r.
3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 20.03.2019 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 20.03.2019 r.
Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
Kalendarium raportów
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MEDIACAP
2019-05-24 16-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649