Raport.

MEDIACAP SA (20/2018) MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z wejściem spółki zależnej, MCP Publica sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), w nowy obszar działalności, zdecydował o przeniesieniu własności udziałów Spółki zależnej na The Digitals sp. z o.o. Spółka zależna prowadzić będzie obecnie działalność pod firmą Booost sp. z o.o. w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing. Spółka będzie raportować w ramach Grupy S/F do Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
W dniu 13 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z The Digitals sp. z o.o., Panią Łucją Gdala, Panem Sławomirem Kornickim oraz Spółką zależną, umowę inwestycyjną (dalej: "Umowa inwestycyjna").
W Umowie inwestycyjnej Strony postanowiły m.in. o:
1) Sprzedaży przez Emitenta udziałów w MCP Publica sp. z o.o. spółce The Digitals sp. z o.o., Pani Łucji Gdala oraz Panu Sławomirowi Kornickiemu,
2) Dokonaniu zmian umowy Spółki zależnej,
3) Ustaleniu warunków udzielenia pożyczki Spółce zależnej oraz przeznaczeniu tych środków,
4) Zasadach rozporządzania udziałami Spółki zależnej.
W tym samym dniu Emitent zbył 100% udziałów w Spółce zależnej, w ten sposób, że The Digitals sp. z o.o. nabyła 1.300 udziałów Spółki zależnej, a Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki nabyli po 350 udziałów Spółki zależnej, za cenę nominalną.
Jednocześnie dokonano zmian umowy Spółki zależnej oraz zmian w zarządzie. Z funkcji członka zarządu Spółki zależnej odwołana została Pani Anna Korsak, natomiast Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki zostali powołani na stanowiska członków zarządu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
gpwlink:mediacap.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce MEDIACAP
2019-03-25 20-03-29
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649