Raport.

MEDIACAP SA (7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Scholz&Friends") w dniu 7 marca 2018 r. porozumienia (dalej: "Porozumienie") z klientem z branży FinTech (dalej: "Klient") określające zasady przyszłej współpracy stron.
Intencją Stron jest nawiązanie współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych przez Scholz&Friends na rzecz Klienta. Porozumienie obejmuje najistotniejsze postanowienia dotyczące przyszłej współpracy Stron.
Według postanowień Porozumienia Umowa miałaby zostać zawarta na czas określony 3 lat z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.
Strony niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia rozpoczną współpracę w zakresie nim objętym, a także przystąpią do negocjowania postanowień umowy o współpracy.
Przewidywana wartość przychodów z ewentualnej umowy o współpracy, w okresie jej obowiązywania, może przekroczyć 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
2020-04-28Raport roczny
Komentarze o spółce MEDIACAP
2020-04-04 04-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649