Raport.

MEDIACAP SA (6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27.02.2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), rozpoczęła współpracę ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta.
Strony obecnie są na końcowym etapie negocjowania treści umowy o współpracy. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.
Przewidywana wartość przychodów z zawartej umowy może przekroczyć 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MEDIACAP
2019-05-20 06-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649