Raport.

MCI CAPITAL ASI SA (49/2020) Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku z dnia 18 listopada 2020 roku na 27 listopada 2020 roku.
Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku:
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 22 kwietnia 2020 roku,
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku - 20 maja 2020 roku,
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 2 września 2020 roku,
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 roku.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649