Raport.

MCI CAPITAL SA (8/2018) Emisja obligacji zwykłych serii P

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2018 roku, Spółka wyemitowała 37.000 obligacji na okaziciela serii "P" o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000.000,00 zł ("Obligacje"). O szczegółowych warunkach emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych przez Spółkę obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Kalendarium raportów
2020-04-15Raport roczny
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649