Raport.

TORPOL SA (40/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy z mBank S.A. oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. zawarł z mBank S.A. (Bank) aneks do umowy ramowej, na mocy którego okres udostępnienia limitu w wysokości 120 mln zł został wydłużony do dnia 27 grudnia 2019 r. Jednocześnie zgodnie z zawartym aneksem ustalono, że od dnia 29 grudnia 2018 roku Bank będzie udzielał w ramach limitu wyłącznie gwarancje zwrotu zaliczki w walucie PLN z terminem ważności pojedynczej gwarancji nie przekraczającym 36 miesięcy.
W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
gpwlink:mbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-03-25 20-03-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649