Raport.

DM mBanku obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", a cenę docelową do 87,99 zł

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 85,40 zł. W piątek ok. godziny 16.10 za akcję KGHM płacono 84,62 zł.
Jak napisano, spadające monitorowane zapasy miedzi, wzrost premii producenckiej oraz brak istotnych nowych projektów wydobywczych na horyzoncie może przełożyć się na poprawę sentymentu do metalu w końcówce 2018 roku.
"Według agencji CRU globalna produkcja miedzi w 2019 roku wzrośnie zaledwie o 1,2 proc. r/r wobec około 1,8 proc. r/r w bieżącym roku. Szansą dla cen miedzi jest pakiet stymulujący w Chinach (program one-belt przełoży się na dodatkowy popyt 1,6 mln ton miedzi) oraz wyraźnie rosnący strumień udzielanych kredytów (YTD +13 proc. r/r)" - dodano.
Zdaniem autorów raportu, zagrożenie dla KGHM na 2019 rok stanowią oczekiwane wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz prawdopodobny wzrost kosztów płac.
"Według naszych szacunków wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej dla KGHM może wynieść nawet 42 proc. r/r, co przekłada się na wzrost o 350 mln PLN w 2019 roku. Wyższe koszty energii mogą zachęcić Zarząd do inwestycji energetycznych - w przyszłości rozważane były elektrociepłownie w Polkowicach i Głogowie na potrzeby własne" - napisano.
Analitycy prognozują skorygowany zysk netto na poziomie 2.366,6 mln zł w 2018 roku, 2.549,5 mln zł w 2019 roku, 2.426,6 mln zł w 2020 roku.
Pierwsze udostępnienie raportu, którego autorem jest Jakub Szkopek, miało miejsce 15 października o godzinie 8.38.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  KGHM: trzymaj (obniżona)
  poniedziałek, 15 października 2018 | aktualizacja raportu
  KGH PW; KGH.WA | Metale, Polska
  Skarb Państwa 31,79%
  OFE NN 5,75%
  OFE Aviva 5,00%
  OFE PZU 4,30%

  Pozostali 53,16%
  Akcjonariat
  Analityk: Jakub Szkopek +48 22 438 24 03 [email protected]
  (mln PLN) 2016 2017 2018P 2019P 2020P
  Przychody 19 156,0 20 358,0 20 068,9 22 635,2 23 179,0
  EBITDA (skor.) 4 666,0 5 753,0 4 961,3 5 379,2 5 348,0
  marża EBITDA 24,4% 28,3% 24,7% 23,8% 23,1%
  EBIT (skor.) 2 968,0 4 144,0 3 311,6 3 647,4 3 508,0
  Zysk netto (skor.) 1 555,0 1 875,0 2 366,6 2 549,5 2 426,6
  P/E (skor.) 11,0 9,1 7,2 6,7 7,0
  P/CE - 5,4 4,5 4,0 4,0
  P/BV 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
  EV/EBITDA (skor.) 5,2 4,1 4,4 3,6 3,5
  DPS 1,5 1,0 0,0 1,6 3,2
  DYield 1,8% 1,2% 0,0% 1,9% 3,7%
  Wyższe koszty pracy i energii na wynikach Spadające monitorowane zapasy miedzi (najniżej od połowy 2016 roku), wzrost premii producenckiej (ponad 100 USD/t - najwyżej od 2015 roku) oraz brak istotnych nowych projektów wydobywczych na horyzoncie (powyżej 100 tys. ton rocznego wydobycia) naszym zdaniem może przełożyć się na poprawę sentymentu do metalu w końcówce 2018 roku. Według agencji CRU globalna produkcja miedzi w 2019 roku wzrośnie zaledwie o 1,2% r/r wobec około 1,8% r/r w bieżącym roku. Szansą dla cen miedzi jest pakiet stymulujący w Chinach (program one -belt przełoży się na dodatkowy popyt 1,6 mln ton miedzi) oraz wyraźnie rosnący strumień udzielanych kredytów (YTD +13% r/r). Z drugiej strony zagrożeniem dla KGHM na 2019 rok są oczekiwane wyższe koszty zakupu energii elektrycznej (+350 mln PLN) oraz prawdopodobny wzrost kosztów płac (+350 mln PLN). W naszych prognozach oczekujemy, że ceny miedzi w 2019 roku wyniosą 7000 USD/t, srebra 15,0 USD/lb oraz molibdenu 21,5 tys. USD/t. Korygujemy nasze prognozy o oczekiwane wzrosty kosztów energii oraz ujemną rewizję cen srebra (spadek o 11% w 2019 i 2020 roku). Mimo dobrych fundamentów miedzi uważamy, że konsensus prognoz na KGHM będzie musiał się jeszcze obniżać na 2018 i 2019 rok. Spółka jest obecnie notowana blisko swoich 3 -średnich na wskaźnikach P/E i EV/EBITDA. Obniżamy naszą rekomendację dla akcji Grupy KGHM z kupuj do trzymaj , a naszą cenę docelową z 104,21 PLN do 87,99 PLN. Wyższe koszty energii i presja płacowa Naszym zdaniem obserwowane obecnie dynamiczne wzrosty ceny energii elektrycznej zostaną w 2019 roku uwzględnione w Taryfie A. Według naszych szacunków wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej dla KGHM może wynieść nawet 42% r/r, co przekłada się na wzrost o 350 mln PLN w 2019 roku. Wyższe koszty energii mogą zachęcić Zarząd do inwestycji energetycznych - w przyszłości rozważane były elektrociepłownie w Polkowicach i Głogowie na potrzeby własne. Zakładowy zbiorowy układ pracy KGHM daje gwarancję wzrostu płacy w Grupie o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kraju w sektorze przedsiębiorstw z grudnia pomnożonego o współczynnik korygujący 0,8. Gdyby w XII’18 dynamika była zbliżona, do sierpniowej, to średnio płaca w Grupie KGHM w 2019 roku wzrosłaby o 5,4% r/r. Mniej nowych odkryć i rosnące koszty eksploracji Problemem w światowym wydobyciu miedzi są spadające zawartości metalu w urobku przy braku znaczących nowych projektów wydobywczych. W ciągu ostatnich 10 lat miało miejsce 9 znaczących odkryć nowych złóż miedzi na poziomie 319 mld lb, podczas gdy w latach 1990 -1999 na świecie odkryto 106 nowych złóż o zasobach 1100 mld lb. Warto zwrócić uwagę, że koszty eksploracji nowych złóż w tym samym czasie wzrosły siedmiokrotnie (licząc na funt odkrytego złoża miedzi). Produkcja nie rośnie, ryzyko deficytu w 2020 roku Według analityków CRU w ubiegłym roku nie pojawiły się żadne nowe kopalnie o wydobyciu powyżej 100 tys. ton, a jedynym projektem, który ma pojawić się w 2019 roku jest ekspansja kopalni Toquepala (Peru). Agencja CRU oczekuje, że w 2019 roku nadwyżka na rynku miedzi wyniesie jedynie 100 tys. ton. Obecnie monitorowane zapasy miedzi na wszystkich giełdach spadły poniżej 500 tys. ton, czyli najniżej od połowy 2016 roku. To połączone z dobrym fizycznym popytem przekłada się na wzrosty premii producenckiej.
  Spółka Cena docelowa Rekomendacja
  nowa stara nowa stara
  KGHM 87,99 104,21 trzymaj kupuj
  Spółka Cena bieżąca Cena docelowa Potencjał zmiany
  KGHM 85,40 87,99 +3,0%
  Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl
  Cena bieżąca 85,40 PLN
  Cena docelowa 87,99 PLN
  Kapitalizacja 17,0 mld PLN
  Free float 9,0 mld PLN
  Średni dzienny obrót (3 m -ce) 106,8 mln PLN
  Zmiana prognoz od ostatniego raportu 2018P 2019P 2020P
  EBITDA (skor.) -1,1% -9,9% -12,9%
  Zysk netto (skor.) +0,3% -15,7% -20,5%
  Miedź (USD/t) -0,1% 0,0% 0,0%
  Srebro (USD/oz) -0,9% -11,8% -11,8%
  Molibden (USD/t) 0,0% 0,0% 0,0%
  Profil spółki Pod względem wielkości produkcji KGHM jest 8 na św ie cie n a j w ię ks zy m pr odu ce n t e m m ie dz i, 1 srebra. Grupa KGHM znajduje się w trzecim kwartylu producentów miedzi pod względem kosztu wydobycia miedzi. Spółka prowadzi działalność związaną z wydobywaniem, przetapianiem miedzi w Polsce (kopalnie Lubin, Rudna, Polkowice - Sieroszowice) oraz posiada kopalnie miedzi w Chile (Sierra Gorda), USA (Robinson i Carlota) i Kanadzie (Ajax, zagłębie Sudbury i Victoria). Bieżące, zmierzone i wskazane zasoby miedzi Grupy KGHM (C1) wynoszą 44,4 mln ton. Kurs akcji KGH na tle WIG 60
  80
  100
  120
  140
  paź 17 sty 18 kwi 18 lip 18 paź 18
  PLN
  KGH
  WIG  14
  Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna) EBIT – zysk operacyjny EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE – wartość księgowa WNDB – wynik na działalności bankowej MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV – zysk op eracyjny do wartości ekonomicznej P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze s przedaży PRZEWAŻENIE (OW, overweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku RÓWNOWAŻENIE (N, neutral) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się neutralnie względem indeksu szerokiego rynku NIEDOWAŻENI E (UW, underweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się gorzej od indeksu szerokiego rynku Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: Rekomendacja jest ważna w okresie 6 -9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15% TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwes tycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jedn akże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub ni e w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Do opracowania wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem opracowa nia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokume nt ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA , Australii, Kanadzi e, Japonii. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody p oniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacj i na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papier ów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. Opracowanie nie zostało przekazane do emit enta przed jego publikacją. mBank S.A. pełni funkcję animatora rynku dla emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. mógł otrzymać od emitenta wynagrodzenie za świadczone usługi. Sporządzanie rekomendacji zakończyło się 15 października 2018 o godzinie 8 :38. Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 15 października 2018 o godzinie 8:38. Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, b ędzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instr umentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta. Niniejsze opracowanie zawiera wyciąg z pełnej rekomendacji wydanej przez Dom Maklerski mBanku. Powielanie, publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody mBanku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy klienci Domu Maklerskiego mBanku. Informacje o rekomendacjach i analizach sporządzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez mBank S.A. są dostępne na stronie: http://www.mdm.pl/ui -pub/site/analizy_i_rynek/analizy_i_rekomendacje/analiza_fundamentalna/rekomendacje? recent_filter_active=true&lang=pl Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przeka zaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub o soby upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Niniejsza publikacja stanowi badania inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/5 65. Wynagrodzenia analityków Departamentu Analiz odpowiedzialnych za sporz ądzanie badań inwestycyjnych mają charakter uznaniowy i nie zależą bezpośrednio od wynagrodzenia lub dochodów generowanych przez innych pracowników Banku, w szczególności tych których interesy handlowe mogą kolidować z interes ami osób, wśród których rozpow szechniane są badania inwestycyjne przygotowane przez Departament Analiz Domu Maklerskiego mBanku. Niemniej jednak, w związku z tym, iż jednym z kr yteriów branych pod uwagę przy określaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego analityków jest poziom realizacji budżetu przez jednostki odpowiedzialne za obsługę klientów, zwracamy uwagę na ryzyko związane z możliwością zakwestionowania sposobu wynagradzania osób sporządzających badania inwestycyjne przez właściwy organ nadzoru. Silne i słabe strony metod wyceny s tosowanych w rekomendacjach: DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowan ych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. Wska źnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynk u; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywa lnych spółek. Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń pr ognostycznych wypłaty dywidendy w modelu. Zysków ekonomicznych – polega ona na dysko ntowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w p rzypadku spółek deweloperskich; jej wadą jest brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. Rekomenda cje d otyczą ce spółki K GHM wydane w c iągu ostatni ch 12 miesięcy rekomendacja kupuj kupuj kupuj kupuj kupuj akumuluj akumuluj trzymaj trzymaj redukuj
  data wydania 2018 -09-03 2018 -08-02 2018 -06-06 2018 -05-09 2018 -04-04 2018 -03-05 2018 -02-02 2018 -01-05 2017 -12-08 2017 -11-23
  kurs z dnia rekomendacji 104.21 111.08 112.92 118.98 115.43 122.81 128.62 114.71 103.08 103.08
  WIG w dniu rekomendacji 90.80 96.00 96.52 92.50 88.00 102.50 111.50 113.10 100.00 114.25  15
  Dom Maklerski mBanku
  Senatorska 18
  00 -082 Warszawa
  http://www.mbank.pl/


  Departament Analiz

  Kamil Kliszcz
  dyrektor +48 22 438 24 02 [email protected] paliwa, energetyka
  Michał Marczak +48 22 438 24 01 [email protected] strategia
  Michał Konarski +48 22 438 24 05 [email protected] banki, finanse

  Jakub Szkopek +48 22 438 24 03 [email protected] przemysł, chemia, metale
  Paweł Szpigiel +48 22 438 24 06 [email protected] media, IT, telekomunikacja
  Piotr Zybała +48 22 438 24 04 [email protected] budownictwo, deweloperzy
  Piotr Bogusz +48 22 438 24 08 [email protected] handel


  Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

  Maklerzy

  Piotr Gawron
  dyrektor +48 22 697 48 95 [email protected]
  Krzysztof Bodek +48 22 697 48 89 [email protected]
  Tomasz Jakubiec +48 22 697 47 31 [email protected]

  Jędrzej Łukomski +48 22 697 49 85 [email protected]
  Adam Prokop +48 22 697 47 90 [email protected]
  Szymon Kubka , CFA, PRM +48 22 697 48 54 [email protected]
  Andrzej Sychowski +48 22 697 48 46 [email protected]
  Tomasz Galanciak +48 22 697 49 68 [email protected]
  Magdalena Bernacik +48 22 697 47 35 [email protected]
  Sprzedaż rynki zagraniczne

  Marzena Łempicka -Wilim
  wicedyrektor +48 22 697 48 82 [email protected]
  Bartosz Orzechowski +48 22 697 48 47 [email protected]


  Biuro Aktywnej Sprzedaży

  Kamil Szymański
  dyrektor +48 22 697 47 06 [email protected]
  Jarosław Banasiak
  wicedyrektor +48 22 697 48 70 jaro [email protected]
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
gpwlink:mbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-03-25 21-03-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649