Raport.

MBANK SA (30/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z 15 czerwca 2018 roku i 29/2018 z 29 czerwca 2018 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje na podstawie Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 31 lipca 2018 roku, że KNF w wyniku przeglądu, dokonanego w trybie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1934 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, nałożyła na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie nr 575/2013).
Dotychczasowy bufor wynosił 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2021-11-03Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2021-09-23 23-09-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor