Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (27/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], nawiązując do raportu bieżącego nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r. dotyczącego finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, informuje o podpisaniu w dn. 26 marca 2018 r. przez British Automotive Polska S.A. - jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank aneksów do dwóch umów kredytowych, o których zawarciu Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 21/2018 [Aneksy].
Przedmiotem Aneksów są w szczególności:
1) zobowiązanie Banku do szybszego (tj. od dnia podpisania aneksu) udostępnienia finansowania w pełnej łącznej kwocie wynoszącej 170 mln PLN, przy jednoczesnym odstąpieniu od pierwotnie ustalonego wymogu spełnienia przez BAP określonych umownie warunków dotyczących kondycji finansowej BAP;
2) udzielenie przez Emitenta dwóch poręczeń za zobowiązania spółek zależnych wynikających ze spłaty na rzecz Banku obydwu udzielonych BAP kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami, do kwoty odpowiednio 110 mln PLN oraz 77 mln PLN.
Pozostałe postanowienia dotyczące kredytów, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 21/2018, nie uległy zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
gpwlink:mbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-04-20 14-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649