Raport.

Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

Poniżej tabela zawierająca rekomendacje wraz z cenami docelowymi:
Jak napisano w komunikacie prasowym, w przypadku PKO BP analitycy Haitong Banku docenili ekspozycję na sektor detaliczny oraz wrażliwość wyników na podwyżki stóp procentowych, która należy do najwyższych na rynku.
"Jednocześnie (analitycy - PAP) uważają, iż kurs akcji PKO BP, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał 41 proc., właściwie zdyskontował pozytywny scenariusz makroekonomiczny. Ponadto zakładając przesunięcie spodziewanych podwyżek stóp rynkowych, w stosunku do konsensusu, nie widzą potencjału wzrostu obecnego konsensusu rynkowego" - napisano.
Z kolei akcje Pekao radziły sobie najgorzej spośród wszystkich banków analizowanych przez Haitong Bank - w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o zaledwie 1,7 proc.
"Analitycy dają kredyt zaufania dla strategii nowego zarządu, zgodnie z którą w 2020 r. zysk netto wyniesie 3 mld zł, ponieważ widzą duży potencjał w obecnej bazie klientów pod względem wolumenu kredytowego" - napisano.
"Co więcej, zaangażowanie Pekao w sektor korporacyjny dobrze wróży przy ożywieniu inwestycyjnym, którego symptomy są już widoczne we wstępnych danych o PKB za czwarty kwartał 2017 r." - dodano.
Haitong Bank pozytywnie ocenia atrakcyjnie "wyceniane fuzje i przejęcia" dokonywane przez BZ WBK, w tym niedawne przejęcie Deutsche Bank Polska, które może "generować wartość" już w 2019 r.
"Analitycy obawiają się jednak napiętej pozycji płynnościowej, która w perspektywie krótkoterminowej może wywierać pewną presję na marżę odsetkową netto" - dodano.
W przypadku mBanku autorzy raportu ocenili, że konsensus oczekiwań na lata 2018-2019 jest za wysoki, o 8 proc., ponieważ rynek zakłada zbyt duży wzrost marży i zbyt niskie koszty ryzyka.
"Dodatkowo analitycy dostrzegają ryzyko związane z powrotem kwestii uregulowania kredytów frankowych. Ich zdaniem to jest całkowicie ignorowane przez rynek, biorąc pod uwagę, że wskaźnik P/E na rok 2018 wynosi 17,8, co stanowi 10-procentową premię w porównaniu do całego sektora" - napisano w informacji prasowej.
Analitycy Haitong Banku pozytywne oceniają dochodowy wzrost organiczny ING Banku Śląskiego.
"Zarząd koncentruje się na zwiększaniu wolumenu, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu rekomendowanej dywidendy do 30 proc. z 50 proc." - napisano.
Dodano, że zgodnie z planem zarządu dotyczącym zwiększenia portfelu kredytowego, analitycy prognozują, że bank będzie umacniał swój udział w rynku, co może jednak odbić się na wyższych kosztach pozyskiwania depozytów.
Analitycy uważają, że największe wśród analizowanych banków zaangażowanie Millennium w kredyty frankowe (30 proc. całego portfela) powoduje, że bilans oraz marże spółki są podatne na zmiany kursów walutowych. Kwestia frankowa ciąży również na perspektywie dywidendy.
"Co więcej, w przypadku Millennium zagrożenie potencjalnych strat w razie przewalutowania kredytów hipotecznych jest największe w porównaniu z innymi bankami" - napisano.
Zdaniem analityków Haitong Banku, Alior Bank może w 2018 roku wygenerować większość synergii wynikających z przejęcia Banku BPH, podczas gdy koszty integracji są już uwzględnione w wynikach za 2017 r. Dodatkowo zwrócili uwagę, że bank zapewnił sobie współczynniki kapitałowe ponad wymagany poziom do sfinansowania planów ekspansji organicznej.
Dodano, że Alior Bank jest obecnie wyceniany na 13,7-krotność zysku prognozowanego na 2018 r., co daje największe, 15-procentowe dyskonto w stosunku do konkurencji. Jest to, zdaniem analityków Haitong Banku, w dużej mierze skutek sceptycyzmu rynku wobec potencjalnej fuzji z Pekao.
Analitycy pozytywnie ocenili w raporcie niski profil ryzyka Banku Handlowego i atrakcyjną stopę dywidendy banku, ale "wzrost akcji kredytowej uważają za niewystarczający w stosunku do potencjału".
"Analitykom podoba się wyższa od średniej podatność marży odsetkowej na wzrost stóp procentowych, ale ponieważ uważają, że decyzja NBP co do podwyżek zostanie odroczona, to kurs powinien pozostawać w trendzie bocznym" - napisano w komunikacie prasowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2020-03-03Raport roczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-12-15 23-12-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649