Raport.

STALPROFIL SA (6/2018) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wspomniany bank jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Zawarte aneksy utrzymują na niezmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 40,0 mln PLN i składa się z:
- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019 r.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:
1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2019-07-30Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-05-20 19-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649