Raport.

MAXIMUS SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba-Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna przy ul. Cyniarskiej 36.

Akcjonariusz: GRZEGORZ LOREK

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1.481.473

Udział w ogólnej liczbie głosów - 79,01 %

Udział w liczbie głosów na WZA - 100 %

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Maximus SA
ISIN:PLMAXMS00010
NIP:9372602941
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Adres: ul. Komorowicka 98 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8115500
www:www.maximussa.pl
Komentarze o spółce MAXIMUS
2018-01-30 12:29:17
Marek
i co z tego?
lepiej podaliby jak się z nimi można skątaktować? Podane telefony i e-maile to lipa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649