Raport.

MATRX PHARMACEUTICALS SA (3/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Matrx Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Matrx Pharmaceuticals SA
ISIN:PLIBZIC00013
NIP:8971749035
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: Plac Powstańców Śląskich 1/201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 8811280
www:www.matrxpharmaceuticals.com
Komentarze o spółce MATRX PHARMACEUTIC...
2020-05-25 09-05-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649