Raport.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA (35/2018) Powołanie osób zarządzających w Marvipol Development S.A. na nową kadencję

Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), Marvipol Development S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 12 ust. 2 Statutu Marvipol Development S.A., złożył oświadczenie o powołaniu Panów Mariusza Wojciecha Książek i Mariusza Poławskiego do Zarządu Spółki na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od dnia 11 sierpnia 2018 roku do dnia 11 sierpnia 2020 roku oraz do pełnienia dotychczasowych funkcji odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Panów Mariusza Wojciecha Książek i Mariusza Poławskiego.
Pan Mariusz Wojciech Książek - główny Akcjonariusz Marvipol Development S.A., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra.
W 1996 r. Pan Mariusz Książek założył firmę Marvipol Sp. z o.o., specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W grudniu 2017 r. Pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (obecnie działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział Spółki wydzielony został do Marvipol Development S.A. Od tego czasu Pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską w dwóch obszarach: budownictwa mieszkaniowego i projektów magazynowych oraz Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A., zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane przez Pana Mariusza Wojciecha Książek stanowiska:
• od 1993 do chwili obecnej - działalność gospodarcza pod nazwą Mariusz Książek MK Consulting;
• od 1996 do 2010 oraz od 2012 do chwili obecnej - Prezes Zarządu British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o., Marvipol S.A.);
• od 2010 do 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A.;
• od 2012 do chwili obecnej - Prezes Zarządu British Automotive Polska S.A.;
• od 2014 do chwili obecnej - wspólnik w MK Holding S.à.r.l.;
• od 2014 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.;
• od 2014 do 2015 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.;
• od 2015 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.;
• od 2018 do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Synektik S.A.
Pan Mariusz Wojciech Książek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Mariusz Wojciech Książek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Mariusz Poławski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - tytuł magistra uzyskany po ukończeniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane przez Pana Mariusza Poławskiego stanowiska:
• od 1998 do 2001 - handlowa działalność gospodarcza na własny rachunek;
• od 2003 do 2008 - Marvipol S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o.) - Dyrektor Zarządzający sieci myjni samochodowych Robo Wash Center;
• od 2008 do 2015 - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu w spółkach JLR Centrum Sp. z o.o., JLR Gdańsk Sp. z o.o., JLR Łódź Sp. z o.o. (jednostki zależne Marvipol S.A. działające w segmencie motoryzacyjnym Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.);
• od 2013 do stycznia 2018 - Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w Marvipol S.A. (obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A.) oraz Członek Zarządu w spółkach zależnych Marvipol S.A. działających w segmencie deweloperskim Grupy Kapitałowej Marvipol S.A., a od grudnia 2017, tj. po podziale Marvipol S.A. i wydzieleniu segmentu deweloperskiego, będących spółkami zależnymi Marvipol Development S.A.;
• od 2016 do chwili obecnej - Członek Zarządu, a od stycznia 2018 r. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny w Marvipol Development S.A.;
• od 2016 do chwili obecnej - Członek Zarządu w spółkach celowych realizujących na zasadzie joint venture spółek z Grupy Marvipol Development i z Grupy Panattoni (dawniej z Grupy Marvipol S.A. i z Grupy Panattoni) projekty magazynowe;
• od 2018 do chwili obecnej - Prezes Zarządu w spółkach zależnych Marvipol Development S.A.
Pan Mariusz Poławski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Mariusz Poławski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Mariusz Wojciech Książek - Prezes Zarządu,
Mariusz Poławski - Wiceprezes Zarządu,
Robert Pydzik - Członek Zarządu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2021-09-24 22-09-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor