Raport.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA (34/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej w Gdańsku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z 30 maja 2018 roku i nr 28/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie informacji nt. warunków nabycia zlokalizowanego w Gdańsku zabudowanego prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni ok. 0,25 ha w Gdańsku [Nieruchomość] Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Projekt 010 sp. z o.o. - spółką zależną Emitenta [Kupujący] a dwoma podmiotami grupy kapitałowej niepowiązanej z Emitentem [występujących odpowiednio jako Sprzedający oraz Poręczyciel] przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest ustalenie warunków nabycia przez Kupującego Nieruchomości za cenę 38 mln zł, na której Emitent zamierza zrealizować inwestycję deweloperską. Transakcja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia Nieruchomości został ustalony najpóźniej na dzień 26 listopada 2018 roku.
Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością spełnienia określonych w Umowie okoliczności o charakterze formalnym oraz prawnym, przy czym wystąpienie wskazanych powyżej okoliczności zastrzeżone jest na rzecz Kupującego.
W przypadku niewykonania wskazanych w Umowie postanowień odnoszących się do ograniczeń w dysponowaniu Nieruchomością przez Sprzedającego w okresie do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 3 mln zł.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Jednocześnie wraz z zawarciem Umowy Poręczyciel udzielił wobec Kupującego poręczenia za zobowiązania Sprzedającego z tytułu ewentualnych zobowiązań pieniężnych związanych z koniecznością zwrotu zadatku na zasadach opisanych w Umowie do maksymalnej wysokości 4 mln zł.
O zawarciu umowy przyrzeczonej dotyczącej nabycia Nieruchomości Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2021-09-24 22-09-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor