Raport.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA (9/2017) Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Nawiązując do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczącego warunkowej rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wyznaczenia Dnia Referencyjnego, na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat o rejestracji w dniu 13 grudnia 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 41.551.852 (czterdziestu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) akcji serii C Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLMRVDV00011.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MARVIPOL
2019-05-22 18-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649