Raport.

MANGATA HOLDING SA (44/2017) Wybór Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania następujących Członków Komitetu Audytu:
1.Marcina Kniecia (Knieć)
2.Zbigniewa Rogóża
3.Michała Zawiszę
Komitet Audytu w powyższym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mangata Holding SA
ISIN:PLZTKMA00017
NIP:8830000482
EKD: 29.13 produkcja kurków i zaworów
Adres: ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 4752008
www:www.mangata.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce MANGATA HOLDING
2019-05-20 05-05-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649