Raport.

MABION SA (35/2021) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 14 maja 2021 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Prezesa Zarządu I wspólnej kadencji Spółki.
Powyższa uchwała jest następstwem odwołania w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Dirka Kredera z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała w sprawie odwołania weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Rada Nadzorcza dziękuje Panu Dirkowi Krederowi za dotychczasowy wkład w rozwój Spółki, a w szczególności za przeprowadzenie Spółki przez proces wdrożenia nowej strategii rejestracyjnej leku MabionCD20.
Głównym celem stawianym przez Radę Nadzorczą przed Panem Krzysztofem Kaczmarczykiem jest efektywne przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.
Po dokonanych zmianach osobowych w Zarządzie podział kluczowych obszarów / zadań i kompetencji w Spółce na poziomie Zarządu jest następujący:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Prezes Zarządu, CEO - współpraca z Novavax, Inc. i prowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego,
- Sławomir Jaros - Członek Zarządu, COO i CSO - obszar naukowy wszystkich projektów, projekt MabionCD20,
- Adam Pietruszkiewicz - Członek Zarządu - współpraca z Novavax, Inc. (prowadzenie projektu antygenu do kandydata na szczepionkę) oraz nowe projekty strategiczne i rozwojowe,
- Grzegorz Grabowicz - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, CFO - strategia finansowania.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o wyborze Członka Rady Nadzorczej - Pana Roberta Końskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz byłym słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.
Pan Krzysztof Kaczmarczyk posiada szerokie doświadczenie na rynku kapitałowym. Na przestrzeni lat 2006-2020 pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych ponad trzydziestu spółek notowanych na GPW. Uczestniczył w procesach pozyskiwania inwestorów strategicznych dla takich spółek jak: Polish Energy Partners, Robyg, Integer, Magellan, czy CP Energia. W latach 2016-2019 pracował jako Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel - wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji - region Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mabion SA
ISIN:PLMBION00016
NIP:775-25-61-383
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Józefów 9 99-300 Kutno
Telefon:+48 42 2908210
www:www.mabion.eu
Kalendarium raportów
2021-09-16Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MABION
2021-09-16 17-09-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor