Raport.

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w ramach wezwania na akcje spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA

Warszawa, dnia 7 marca 2018 r.
Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Premium Food Restaurants S.A.
W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2018 roku przez Pana Marka Tymińskiego i Panią Aleksandrę Tymińską („Wezwanie”), Trigon Dom Maklerski S.A. działając jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu niniejszym informuje, że przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach Wezwania w dniu 7 marca 2018 r., było 178 149 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji Premium Food Restaurants S.A. („Transakcja”).
Rozliczenie Transakcji nastąpi w dniu 12 marca 2018 r.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M Food SA
ISIN:PLMDVLP00016
NIP:7272757318
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon:+48 42 6302076
www:www.m-food.pl
Komentarze o spółce M FOOD
2020-04-01 13-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649