Raport.

LUKARDI SA (16/2018) Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu EBI nr 15/2018, przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej: pana Jacka Chudzińskiego oraz pana Tomasza Szadkowskiego.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Jacek Chudziński
  Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
  Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: po zatwierdzeniu sprawozdania
  finansowego za 2020 r.
  Wykształcenie wyższe ekonomiczne: planowanie i zarządzanie trzech uczelni: Akademi a Ekonomiczn a
  w Poznaniu , Uniwersytet Gdański , The Roger’s University (USA );
  Od 30 lat związany z planowaniem procesów inw estycyjnych, doradztwem inwestycyjnym, analizą
  systemów, budową nowych strategii, metod osiągania celów i środków na ich realizację, doborem
  narzędzi komunikacyjnych. Swoje umiejętności oferował radom nadzorczym i zarządom spółek
  tworzącego się rynku kapitałowego takich jak: AMS S.A., Emax S.A., ARAM -Grupa Sygnity S.A.,
  Intermedica.
  Pan Jacek Chudziński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
  ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
  kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W
  okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
  organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach pra wa handlowego.
  W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
  podmiotu, w którym Pan Jacek Chudziński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
  nadzorczego.
  Pan Jacek Chudziński nie figuruje w rejestr ze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Tomasz Szadkowski
  Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
  Termi n upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana : po zatwierdzeniu sprawozdania
  finansowego za 2020 r.
  Wykształcenie wyższe techniczne .
  Kwalifikacj e i doświadczeni e zawodow e:
  Obecnie:
  Prezes Zarządu Soflab Technology sp. z o.o.
  Prezes Zarządu Soflab Services sp. z o.o.
  W przeszłości:
  Konsultant Sofrecom Polska
  QA manager Telekomunikacja Polska S.A
  Pan Tomasz Szadkowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
  Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
  organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjne j osoby prawnej.
  Pan Tomasz Szadkowski w okresie ostatn ich trzech lat p ełni ł następujące funkcje:
  Soflab Technology sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, wspólnik ;
  Soflab Services sp. z o.o. ; Prezes Zarządu , wspólnik;
  Spotbeans sp. z o.o. ; wspólnik ;
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
  członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa h andlowego.
  W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
  podmiotu, w którym Pan Tomasz Szadkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
  nadzorczego.
  Pan Tomasz Szadkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lukardi SA
ISIN:PLSAP0000018
NIP:5213683072
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa
Telefon:+48 22 2571000
www:www.sappeers.com
Komentarze o spółce LUKARDI
2019-06-25 08-06-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649