Raport.

LUG SA (12/2018) Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał oraz za I półrocze 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał oraz za I półrocze 2018 roku oraz ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za II kwartał oraz za I półrocze 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2015-2017.
Zarówno II kwartał jak i I półrocze 2018 roku charakteryzują się satysfakcjonującymi wynikami finansowymi oraz ich dodatnią dynamiką względem analogicznych okresów lat ubiegłych. II kwartał b.r. w stosunku do II kwartału 2017 r., przyniósł znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na rekordowy wzrost na poziomie +25,0%. Wynik ten jest efektem kontynuacji trendu wzrostu przychodów ze sprzedaży i podsumowaniem bardzo dobrego kwartału w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. W II kwartale 2018 roku przychody osiągnęły rekordowy poziom ponad 41 mln zł. Również na poziomie zysku brutto na sprzedaży Emitent wypracował satysfakcjonującą wartość ponad 17 mln zł, co w zestawieniu z wynikiem ponad 12 mln zł z II kwartału 2017 r. zaowocowało wzrostem na poziomie 39,4%. Marża brutto na sprzedaży sięgnęła poziomu 43,0% (o 4,4pp wyżej niż przed rokiem). Wynik EBITDA wzrósł o 49,0% do poziomu niespełna 3,5 mln zł. W II kwartale 2018 roku zysk netto wzrósł o 15% r/r w stosunku do II kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 1,5 mln zł.
W ujęciu narastającym za I oraz II kwartał 2018 roku również odnotowano pozytywną dynamikę w każdym przedstawionym obszarze, w odniesieniu do analogicznego okresu lat ubiegłych. Narastające przychody ze sprzedaży I półrocza wykazały wzrost o 20,2%, z kolei zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 29,7%. Narastający wynik zysku netto wykazał wzrost o 23%.
Bardzo dobre wyniki II kwartału 2018 roku uzyskane przez Grupę Kapitałową LUG S.A. potwierdzają stabilny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, zgodny z przyjętymi strategicznymi kierunkami rozwoju na lata 2017-2021. W omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek Grupy LUG ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych oraz kontraktów długoterminowych.
Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2021-06-18 17-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor