Raport.

LUG SA (11/2018) Rejestracja nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku, informuje o dokonaniu w dniu 6 sierpnia 2018 roku rejestracji spółki zależnej Emitenta: LUG AYDINLATMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ z siedzibą w Istambule ("Spółka") w Istanbul Trade Registry pod numerem 150668-5 (mersis number: 0609084882000001 ).
Kapitał założycielski Spółki wynosi 50.000 TRY (słownie: pięćdziesiąt tysięcy lir tureckich), w której Emitent objął 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 25.000 TRY (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy lir tureckich), co stanowi 50% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki stanowiące akcje serii B zostały objęte przez Pana Ruhana Konsol, Pana Tomasza Jacka Dąbrowskiego oraz Pana Piotra Przemysława Byzdra zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku.
Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej i doradczej z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Utworzenie spółki LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETİ wynika z realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. ekspansji zagranicznej, której elementem jest rozszerzenie działalności na rynku tureckim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2021-08-04 21-08-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor