Raport.

LUG SA (10/2018) Zawiązanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LUG S.A. ("Emitent", "LUG") z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 01.08.2018 roku została zawiązana spółka akcyjna LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETİ ("Spółka"), prowadząca działalność i zarejestrowana zgodnie z prawem tureckim z siedzibą w Istambule, Republika Turcji. Kapitał założycielski Spółki wynosi 50.000 TRY (słownie: pięćdziesiąt tysięcy lir tureckich), w której Emitent objął 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 25.000 TRY (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy lir tureckich), co stanowi 50% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez:
- Pan Ruhan Konsol objął 8.400 (słownie: osiem tysięcy czterysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.400 TRY (słownie: osiem tysięcy czterysta lir tureckich), co stanowi 16,8% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- Pan Tomasz Jacek Dąbrowski objął 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.300 TRY (słownie: osiem tysięcy trzysta lir tureckich), co stanowi 16,6% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- Pan Piotr Przemysław Byzdra objął 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.300 TRY (słownie: osiem tysięcy trzysta lir tureckich), co stanowi 16,6% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Kapitał spółki został pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 12.500 TRY (słownie: dwanaście tysięcy pięćset lir tureckich). Pozostała kwota kapitału, tj. 37.500 TRY (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset lir tureckich) zostanie pokryta wkładem pieniężnym w przeciągu 24 miesięcy od momentu rejestracji spółki stosownie do przepisów prawa tureckiego.
Spółka została powołana na czas nieokreślony.
Zabezpieczeniem korporacyjnym LUG S.A. w Spółce w związku z podziałem głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są w szczególności zawarte w umowie akcjonariuszy tzw. deadlock provision (przepisy na wypadek konfliktu) z opcją kup albo sprzedaj (ang. buy-sell), prawo przyłączenia się do zbycia (ang. tag along) oraz powołanie dwuosobowego Zarządu Spółki w osobach Pana Ruhana Konsol - Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mariusza Ejsmonta - Wiceprezesa Zarządu Spółki, który reprezentuje w Zarządzie LUG S.A. Zgodnie ze Statutem Spółki obaj członkowie zarządu reprezentują ją łącznie.
Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i doradczej z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Utworzenie spółki LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETİ wynika z realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. ekspansji zagranicznej, której elementem jest rozszerzenie działalności na rynku tureckim oraz na rynkach pozostałych państw regionu.

O fakcie rejestracji Spółki Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2021-09-21 07-09-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor